Άδεια κατασκευής πέργκολας (Ειδικά Δικαιολογητικά)

Για την κατασκευή πέργκολας σε ισόγειους ακάλυπτους χώρους, ή στον περιβάλλοντα ακάλυπτο χώρο, ή στην πρασιά ή στο δώμα ή στους ανοιχτούς εξώστες ή σε βεράντες ισογείων και ορόφων κατατίθενται τα εξής ειδικα δικαιολογητικά:

1) κάτοψη και όψη σε κλίμακα 1:100

2) αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος της οικοδομικής αδείας ή της άδειας δόμησης εφόσον υφίσταται ή του προσαρτώμενου σε δικαιοπραξία, με την υπό κλίμακα, αποτύπωση των εγκαταστάσεων (Θέση, διαστάσεις, αποστάσεις κτλ).

3) δήλωση του Μηχανικού ότι δεν παραβιάζεται το ιδεατό στερεό του κτηρίου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *