Άδεια λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων

Οι απαιτούμενες δράσεις μηχανικού για να εκδοθεί μια άδεια λειτουργίας εμπορικού καταστήματος είναι οι ακόλουθες:

  • Αρχιτεκτονικά αποτύπωση της οικοδομής
  • Σχέδιο κάτοψης των κτισμάτων και του περιβάλλοντος χώρου
  • Τοπογραφικό διάγραμμα που να απεικονίζει την ωφέλιμη επιφάνεια και τους αποχετευτικούς και λοιπούς βοηθητικούς χώρους του υπό ίδρυση καταστήματος
Προϋποθέσεις ίδρυσης καταστημάτων λιανικού εμπορίου

1. Δεν απαιτείται άδεια για την ίδρυση καταστημάτων οποιασδήποτε επιφανείας στην περιφέρεια της ΝΑ Αθηνών – Πειραιώς με εξαίρεση τα νησιά της, στην περιφέρεια  Ανατολικής Αττικής & Δυτικής Αττικής και στα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης και Εχεδώρου.

2. Για να ιδρύσει κάποιος κατάστημα λιανικού εμπορίου, πρέπει να πάρει άδεια από την αρμόδια ΝΑ όπου θα ιδρυθεί το κατάστημα στις παρακάτω περιπτώσεις ΚΑΙ ΜΟΝΟ, όταν η συνολική επιφάνεια του καταστήματος είναι:

α) πάνω από 1500τμ στα νησιά Ρόδος και Κέρκυρα και στο νομό Χαλκιδικής

β) πάνω από 1500τμ στο νησί Κρήτη, εφόσον το κατάστημα βρίσκεται μέχρι 20 χλμ από το πολεοδομικό κέντρο της πρωτεύουσας κάθε νομού

γ) πάνω από 500 τμ στα νησιά Χίος, Κως, Λέσβος, Σάμος, Σύρος, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά και Λευκάδα

δ) πάνω από 200 τμ στα υπόλοιπα νησιά της χώρας

ε) πάνω από 2500τμ σε δήμους με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων κατοίκων εφόσον το κατάστημα βρίσκεται μέχρι 20 χλμ από το κέντρο των δήμων

στ) πάνω από 1500τμ σε δήμους με πληθυσμό από δεκαπέντε χιλιάδες μέχρι εκατό χιλιάδες κατοίκους εφόσον το κατάστημα βρίσκεται μέχρι 20 χλμ από το κέντρο του εκάστοτε δήμου.

Διαδικασία

1.  Κατάθεση αίτησης με δικαιολογητικά στη Δ/νση ή Τμήμα Εμπορίου της οικείας ΝΑ

2. Γνωμοδότηση (όχι δεσμευτική) της αντίστοιχης Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του οικείου επιμελητηρίου

3. Απόφαση νομαρχιακού συμβουλίου για τη χορήγηση ή μη της άδειας

Χρόνος διεκπεραίωσης από την κατάθεση των δικαιολογητικών

Έως 30 ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία). Σε περίπτωση που η ως άνω προθεσμία παρέλθει άκαρπη, η αίτηση χορήγησης άδειας ίδρυσης καταστήματος λιανικού εμπορίου λογίζεται ότι έχει γίνει δεκτή.

Θέλετε να εκδόσετε Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Λιανικού Εμπορίου;

Επικοινωνήστε μαζί μας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *