Αδεια Λειτουργιας Φροντιστηριου

Όντας ενεργά μέλη του καταλόγου των μηχανικών της Europalso, έχουμε διεκπεραιώσει τη διαδικασία αδειοδότησης σημαντικού αριθμού φροντιστηρίων ξένων γλωσσών και μέσης εκπαίδευσης.

Αξιοποιώντας την εμπειρία αυτή, αναλαμβάνουμε ”πακέτο” τις διαδικασίες για την έκδοση άδειας εκπαιδευτικού κέντρου (φροντιστηρίου ξένων γλωσσών, μέσης εκπαίδευσης ή κέντρου δια βίου μάθησης) σε περιοχές της Αττικής

 

Οι δράσεις μηχανικού που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας λειτουργίας φροντιστηρίου και τις οποίες αναλαμβάνουμε είναι οι ακόλουθες:

1) Έρευνα στην Πολεοδομία για εύρεση του φακέλου της οικοδομικής άδειας (στέλεχος άδειας, αρχιτεκτονικά και στατικά σχέδια)

2) Αρχιτεκτονική αποτύπωση των χώρων του εκπαιδευτηρίου (κατόψεις) με ονοματολογία όλων των χώρων και αναλυτική εμβαδομέτρηση τους. Προκειμένου να γίνει αυτή η αποτύπωση, προηγείται επίσκεψη στο χώρο του φροντιστηρίου και γίνονται οι απαραίτητες μετρήσεις. Στα σχέδια παρατίθενται ακόμα: α) Ο υπολογισμός της δυναμικότητας του φροντιστηρίου. β) Ο έλεγχος επάρκειας του φωτισμού και του αερισμού ανά αίθουσα, όπως αυτά απαιτούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. γ) Η αναφορά (με υπογραφή μηχανικού) αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαίρετων αλλαγών χρήσης στο χώρο του φροντιστηρίου, εφόσον υπάρχουν.

3) Έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας για την αιτηθείσα προς αδειοδότηση χρήση

4) Βεβαίωση στατικής επάρκειας ως προς το μέγιστο προβλεπόμενο πληθυσμό υπογεγραμμένη από δύο μηχανικούς.(Στην περίπτωση που η ισχύουσα οικοδομική άδεια είναι χρήσης εκπαιδευτηρίου δεν απαιτείται η προσκόμιση της βεβαίωσης αυτης)

5) Bεβαίωση χώρου κύριας χρήσης με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης.

6) Συμπλήρωση της αίτησης προς τον ΕΟΠΠΕΠ για την αδειοδότηση.

Δείτε αναλυτικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να εκδοθεί η άδεια ΕΔΩ.

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας δώσουμε άμεσα την προσφορά για την υπηρεσία μηχανικού που ζητάτε.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *