Αντικατάσταση Στέγης (Ειδικά Δικαιολογητικά)

Για την Αντικατάσταση Στέγης με τη χρήση ικριωμάτων (σκαλωσιές) σύμφωνα με το νόμο απαιτείται Έγκριση Άδειας Μικρής Κλίμακας.

Για να λάβετε την Έγκριση Άδειας Μικρής Κλίμακας θα πρέπει να καταθέσετε τα γενικά δικαιολογητικά συν τα ακόλουθα ειδικά δικαιολογητικά:

  1. Βεβαίωση του μηχανικού ότι αυτή έχει τις ίδιες διαστάσεις, ότι δεν μεταβάλλεται ο όγκος της καθώς και ότι δεν αυξάνεται το τελικό ύψος του κτηρίου και της στέγης,
  2. Κάτοψη, όψη και τομή σε κλίμακα 1:100,
  3. Υπεύθυνη Δήλωση του μηχανικού ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτηρίου
  4. Δήλωση στατικής επάρκειας από αρμόδιο μηχανικό.

 

Θέλετε να εκδώσετε οικοδομική άδεια για Αντικατάσταση Στέγης;

Επικοινωνήστε μαζί μας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *