Διαχειριση Ακινητων – Property management

H διαχείριση ακινήτων είναι μία δραστηριότητα μηχανικού ιδιαίτερα διαδεδομένη στο εξωτερικό η οποία τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο δημοφιλής στη χώρα μας. Οι λόγοι είναι οι εξής:

  1. Ένα σημαντικό ποσοστό των κτηρίων της χώρας μας πλησιάζει ή έχει ξεπεράσει το προσδόκιμο ζωής των 50 ετών για το οποίο αυτά σχεδιάζονται, μελετώνται και κατασκευάζονται. Φυσική συνέπεια της γήρανσης των κτηρίων είναι η αύξηση της ανάγκης για τακτικές εργασίες συντήρησης που αφορούν τόσο οικοδομικά θέματα (πχ. ρωγμές στα δομικά στοιχεία λόγω υγρασίας, αποκολλήσεις επιχρισμάτων, φθορές στα κουφώματα κτλ) όσο και ηλεκτρομηχανολογικά θέματα (πχ. προβλήματα στο λέβητα, στα κλιματιστικά, στα υδραυλικά, στην αντλία της πισίνας κτλ).
  2. Η επένδυση σε ακίνητη περιουσία ήταν ανέκαθεν μια από τις ”αγαπημένες” επενδύσεις της αστικής ελληνικής οικογένειας. Δεν είναι τυχαίο πως η Ελλάδα έχει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά ιδιοκατοίκησης στην ΕE ενώ πολλές οικογένειες της λεγόμενης μεσαίας τάξης διατηρούν, πέραν της βασικής τους οικίας, και εξοχικές κατοικίες ενώ αρκετές ακόμα διατηρούν ακίνητα προς εκμετάλλευση (πχ κατοικίες ή μαγαζιά προς ενοικίαση).
  3. Πολλοί έλληνες είτε διαμένουν στο εξωτερικό ή δεν έχουν τον απαιτούμενο χρόνο προκειμένου να έχουν μια πλήρη εποπτεία των ακινήτων τους και των προβλημάτων που αυτά ανά περιόδους εμφανίζουν.

Για τους παραπάνω λόγους, μια οργανωμένη εποπτεία και διαχείριση (εντοπισμός και αντιμετώπιση προβλημάτων) των ακινήτων είναι για τον πολίτη που έχει τη σχετική οικονομική δυνατότητα, μια φόρμουλα προκειμένου να μην ”πονοκεφαλιάζει” με τα ακίνητα του.

Σαν Τεχνικό Γραφείο, βασιζόμενοι στα ακόλουθα:

α) Στην πολυετή εμπειρία των στελεχών μας σε επίπεδο σχεδιασμού, μελέτης, κατασκευής αλλά και διαχείρισης ακινήτων.

β) Στο οργανωμένο δίκτυο συνεργατών (εξειδικευμένα συνεργεία) που μπορούν να αντιμετωπίσουν όλο το φάσμα των πιθανών προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν σε ένα ακίνητο (οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, μηχανολογικά).

γ) Στη δεδομένη δέσμευση μας να είμαστε 24/7 διαθέσιμοι για τον πελάτη μας.

αναλαμβάνουμε τη διαχείριση ακινήτων σε όλη την Ελλάδα.

Τι σημαίνει διαχείριση ακινήτου για τη GCK Constructions
  • Τακτικός έλεγχος του ακινήτου από τα συνεργεία μας. Η περιοδικότητα του ελέγχου (πχ. σε εβδομαδιαία ή 15ήμερη βάση) καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης με τον ιδιοκτήτη και περιλαμβάνει πλήρη έλεγχο του ακινήτου και των εγκαταστάσεων του (θέση σε λειτουργία και έλεγχος των φωτιστικών, των κλιματιστικών, των υδραυλικών, της πισίνας, έλεγχος των κουφωμάτων, εντοπισμός πιθανών οικοδομικών προβλημάτων κτλ).
  • Τακτική επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη και άμεση ενημέρωση του για οποιαδήποτε εργασία αποκατάστασης απαιτηθεί.
  • Άμεση αποκατάσταση όλων των προβλημάτων  (οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, μηχανολογικά) που πιθανόν να εμφανιστούν στο ακίνητο από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας.
  • Συντήρηση των εγκαταστάσεων (πχ. κλιματιστικά) όποτε απαιτείται.
  • Αυτοψία μηχανικού στο ακίνητο και σύνταξη αναλυτικής Τεχνικής Έκθεσης με φωτογραφικό υλικό σε μηνιαία βάση.


Έχουμε την τεχνογνωσία και την ευελιξία να σας προσφέρουμε ένα επαρκές πρόγραμμα διαχείρισης των ακινήτων σας το οποίο θα ανταποκρίνεται απόλυτα στις οικονομικές σας δυνατότητες!

Επικοινωνήστε μαζί μας

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *