Ενεργειακο Πιστοποιητικο (ΠΕΑ)

Αναλαμβάνουμε την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης εντός Αττικής…

Απαραίτητα έγγραφα προκειμένου να γίνει η αυτοψία μηχανικού και να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

  1. Στέλεχος οικοδομικής άδειας
  2. Κάτοψη εξεταζόμενου χώρου
  3. Συμβόλαιο (προκειμένου να αποδειχθεί η ιδιοκτησία)
  4. Κωδικός Αριθμός Eθνικού Kτηματολογίου (KAEK)

Παρατηρήσεις

  • Συνήθης χρόνος έκδοσης του πιστοποιητικού: 1 έως 2 εργάσιμες ημέρες μετά την επιθεώρηση στον εξεταζόμενο χώρο

Δείτε αναλυτικά το πότε απαιτείται να εκδώσετε Ενεργειακό Πιστοποιητικό για το χώρο σας (κατοικία ή επαγγελματικό) αλλά και τη διαδικασία για την έκδοση ενός Ενεργειακού Πιστοποιητικού ΕΔΩ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *