Τακτοποίηση Αυθαιρέτου – Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Τακτοποίηση Αυθαιρέτου

Συγκεντρώσαμε σε αυτό το άρθρο τα πιο συχνά δικαιολογητικά που πρέπει να μας προσκομίσετε για να νομιμοποιήσουμε το αυθαίρετο σας βάσει του τρέχοντος νόμου 4495/2017.

Α) Πολεοδομικά Στοιχεία ακινήτου (πλήρη φάκελο οικοδομικής άδειας):

 1. Στέλεχος Οικοδομικής Άδειας
 2. Τοπογραφικό Διάγραμμα
 3. Διάγραμμα Κάλυψης
 4. Κάτοψη Ακινήτου (ή κατόψεις αν αυτό εκτείνεται σε περισσότερους από 1 ορόφους)
 5. Μια τομή όπου να φαίνονται τα ύψη

Β) Στοιχεία ιδιοκτησίας ακινήτου (συμβόλαιο με τα σχέδια που το συνοδεύουν):

 1. Το συμβόλαιο που αποδεικνύει την ιδοοκτησία του ακινήτου. Σε μερικές περιπτώσεις χρειάζονται επίσης η σύσταση Οριζόντιας Ιδιοκτησίας, προγενέστερα συμβόλαια κτλ
 2. Συννημένο τοπογραφικό διάγραμμα στο συμβόλαιο
 3. Συννημένη κάτοψη/κατόψεις

Γ) Στοιχεία Ιδιοκτήτη

 1. Ταυτότητα ή Διαβατήριο
 2. Αντίγραφο του Ε9 που να φαίνεται πώς δηλωνόταν το ακίνητο

Δ) Επιπλέον Δικαιολογητικά που ενδέχεται να χρειαστούν:

Αποδεικτικό χρόνου κατασκευής του αυθαιρέτου. Αφορά Δημόσιο έγγραφο:  λογαριασμός ΔΕΗ, αεροφωτογραφία κτηματολογίου κτλ.

Πέραν των δικαιολογητικών που θα προσκομίσετε θα χρειαστεί να υπογράψετε κάποια έγγραφα σε Κ.Ε.Π. Τα έγγραφα αυτά θα σας τα παρέχει το γραφείο μας, αν αποφασίσετε να προχωρήσουμε τη νομιμοποίηση του αυθαιρέτου σας.

Παρατηρήσεις:

 • Τα δικαιολογητικά αυτά μπορεί να είναι αντίγραφα κι όχι τα πρωτότυπα.
 • Σε πολλές περιπτώσεις απαιτούνται περισσότερα δικαιολογητικά. Για να σας πούμε θα πρέπει πρώτα να αξιολογήσουμε την υπόθεση σας. Κάθε υπόθεση είναι διαφορετική και η φύση αυτής της εργασίας κρύβει πολλές λεπτομέρειες.
 • Αν κάποια από τα δικαιολογητικά απουσιάζουν, θα πρέπει να αναζητηθούν.

1 thought on “Τακτοποίηση Αυθαιρέτου – Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Βγαίνει κανονικά η βεβαίωση μη αυθαιρεσίας άσχετα αν δεν έχει νόημα αυθαίρετο κατασκευασμένο προ του 1955

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *