Οικοδομική άδεια τύπου 48-ωρης ενημέρωσης

Προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες αυτής της κατηγορίας, απαιτείται, προ 48ωρών, έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης και γνωστοποίηση στο οικείο αστυνομικό τμήμα.

Κατηγορίες εργασιών αλλά και το έντυπο που πρέπει να συμπληρωθεί 

Θέλετε να εκδόσετε Οικοδομική Άδεια τύπου 48-ωρης ενημέρωσης;

Επικοινωνήστε μαζί μας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *