Πιστοποιητικο πυροπροστασιας για πρακτορεια ΟΠΑΠ λογω VLTs (”φρουτάκια”)

Νέο κόστος για τους πράκτορες ΟΠΑΠ αποτελεί η απαίτηση της ΕΕΕΠ να εκδόσουν όλα τα πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών ΟΠΑΠ πιστοποιητικά πυροπροστασίας (πυρασφάλειας).

Στο παρόν άρθρο μέσα από μία σειρά συχνών ερώσεων/απαντήσεων θα ξεδιαλύνουμε τι χρειάζεται για την έκδοση του απαιτούμενου πιστοποιητικού και ποια είναι η διαδικασία.

1. Ποια πρακτορεία ΟΠΑΠ αφορά η διαδικασία;

Όλα τα πρακτορεία ΟΠΑΠ που έχουν VLT’s (φρουτάκια) και φυσικά τα ΟΠΑΠ Play. Για την άδεια λειτουργίας των OΠΑΠ Play μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα εδώ.

2. Ποιος χορηγεί το πιστοποιητικό πυροπροστασίας;

Εδώ πρέπει να ξεδιαλύνουμε μια σχετική παρανόηση που γίνεται από τους πολίτες. Καθώς την όλη διαδικασία (διακίνηση φακέλου, απαιτούμενες μελέτες) χειρίζεται ιδιώτης μηχανικός, πολλοί θεωρούν ότι αυτός εκδίδει το πιστοποιητικό πυροπροστασίας. Αυτή η παρανόηση ενισχύεται λόγω της ισχύουσας διαδικασίας στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στα οποία τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας υποδεικνύονται από τον μηχανικό και η πυροσβεστική απλώς προβαίνει σε δειγματολειπτικούς ελέγχους. Για τα καταστήματα ΟΠΑΠ απαιτείται η έκδοση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας το οποίο εκδίδει μόνο η οικεία πυροσβεστική υπηρεσία στην οποία υπάγεται το ακίνητο.

3. Ποιά είναι η διαδικασία για τη έκδοση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας;
 • Ο πράκτορας εξουσιοδοτεί έναν ιδιώτη μηχανικό να συγκεντρώσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να τα καταθέσει στην πυροσβεστική υπηρεσία.
 • Ο μηχανικός αφού ολοκληρώσει τη μελέτη πυροπροστασίας (από την οποία θα προκύψουν τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν) καταθέτει το φάκελο στην πυροσβεστική και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου.
 • Εντός 10-15 εργασίμων ημερών η πυροσβεστική υπηρεσία είτε εγκρίνει τη μελέτη, είτε ζητάει τροποποιήσεις με επανυποβολή του φακέλου και λήψη νέου αριθμού πρωτοκόλλου.
 • Σε περίπτωση έγκρισης της μελέτης, ο ιδιοκτήτης του πρακτορείου ΟΠΑΠ οφείλει να εφαρμόσει τα μέσα και μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται στην εγκεκριμένη μελέτη.
 • Αφού ολοκληρωθεί η εφαρμογή των μέσων και μέτρων πυροπροστασίας στον χώρο του πρακτορείου, ο ιδιοκτήτης υπογράφει υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 ότι έχει εφαρμόσει τα απαιτούμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προκύπτουν από την εγκεκριμένη μελέτη.
 • Το πιστοποιητικό πυροπροστασίας εκδίδεται σε ένα διάστημα 5-10 εργάσιμων ημερών.
4. Ποια είναι τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να περιέχονται στο φάκελο που θα κατατεθεί για την έκδοση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας;
 1. Στέλεχος οικοδομικής άδειας
 2. Μισθωτήριο Συμβόλαιο
 3. Καταστατικό της εταιρίας που να φαίνεται ο νόμιμος εκπρόσωπος
 4. Εξουσιοδότηση στο μηχανικό να καταθέσει και να διαχειριστεί το φάκελο στην πυροσβεστική
 5. Μελέτης πυροπροστασίας
5. Τι εμπεριέχει η μελέτη πυροπροστασίας την οποία εκπονεί ο ιδιώτης μηχανικός;

Για τα κτήρια των οποίων η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί μετά το 1989 πρέπει η μελέτη της πυροπροστασίας να περιλαμβάνει τόσο τη μελέτη ενεργητικής όσο και τη μελέτη της παθητικής πυροπροστασίας και γίνεται με βάση το ΠΔ 71/88 (ισχύον Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτηρίων) και από τις 07-08-2018 θα γίνεται με βάση το Π.Δ. 41/2018 (Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτηρίων).

Για τα κτήρια των οποίων η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί προ του 1989 η μελέτη πυροπροστασίας περιλαμβάνει μόνο τη μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας. Για τα καταστήματα ΟΠΑΠ ακολουθείται η Πυροσβεστική Διάταξη 3/2015  (πυροπροστασία χώρων συνάθροισης κοινού) όπως αυτή τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 2089Β/2017.

6. Ποια είναι τα συνήθη μέτρα που προκύπτουν για ένα πρακτορείο ΟΠΑΠ;
 1. η τοποθέτηση πυροσβεστήρων (συνήθως δύο πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης ανά όροφο και ανά περιπτώσεις ένας πυροσβεστήρας CO2)
 2. η τοποθέτηση πυροσβεστικής φωλεάς
 3. η σήμανση των εξόδων διαφυγής με φωτισμό εξόδου διαφυγής (ΕΧΙΤ) και φωτισμό ασφαλείας.

Πέραν από τα συνήθη μέτρα, σε περιπτώσεις μεγάλων πρακτορείων ΟΠΑΠ που εκτείνονται σε 2 ή περισσότερα επίπεδα ενδέχεται να ζητηθούν πυράντοχες πόρτες, ή/και άλλα πιο σύνθετα μέτρα. Σε κάθε περίπτωση τα μέτρα πυρασφάλειας προκύπτουν από τη μελέτη που συντάσσει ο μηχανικός βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

7. Ποιo είναι τo κόστος για την έκδοση του πιστοποιητικού;

Το κόστος για την έκδοση ενός πιστοποιητικού πυροπροστασίας χωρίζεται σε δύο μέρη.

Α. Κόστος Μηχανικού που συντάσσει τη μελέτη και κινεί τη διαδικασία στην πυροσβεστική

Έχοντας μεγάλη εμπειρία στη σύνταξη μελετών πυροπροστασίας (ενεργητικής και παθητικής) και στην έκδοση πιστοποιητικών πυροπροστασίας για επαγγελματικούς χώρους, εκδίδουμε γρήγορα και οικονομικά το απαιτούμενο πιστοποιητικό πυροπροστασίας για τα πρακτορεία ΟΠΑΠ με τυχερά παιγνιομηχανήματα (VLTs – “φρουτάκια”).

Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού πυροπροστασίας σε πρακτορεία ΟΠΑΠ

Επικοινωνήστε Μαζ΄ι Μας

Β. Το κόστος εφαρμογής των μέτρων που απαιτούνται

Το κόστος αγοράς και τοποθέτησης των μέτρων πυροπροστασίας (πυροσβεστήρες, πυροσβεστική φωλεά, EXIT κλπ) είναι ξεχωριστό από το κόστος του μηχανικού και εξαρτάται από το ποια είναι τα μέτρα αυτά. Συνίσταται μια καλή έρευνα στην αγορά για την προμήθεια καλών και φθηνών προιόντων. Κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο ιδιοκτήτης προμηθεύεται το βιβλίο ελέγχου και συντήρησης των μέσων πυροπροστασίας, το λεγόμενο ”κόκκινο βιβλίο”, το κόστος του οποίου είναι 10 €.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *