Γεώργιος Ε. Καμίτσος (Βιογραφικό Σημείωμα)

Προσωπικά Στοιχεία

Ονοματεπώνυμο:                                Γεώργιος Καμίτσος

Διεύθυνση:                                          Μιλτιάδου 14, Βριλήσσια Αττικής

Τηλέφωνο:                                          +306973521613

Email:                                                   giokamcv@hotmail.com

Αριθμός Μητρώου ΤΕΕ:                    116896

Σπουδές

2007-2009                   Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: ‘‘Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών’’,                                              Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. (Bαθμός Mεταπτυχιακού: 7.53)

2002-2007                   Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. (Βαθμός  Διπλώματος: 7.50)

1996-2002                   Λεόντειο Λύκειο Πατησίων (Γενικός Βαθμός Απολυτηρίου: 18.8)

Γνώσεις Η/Υ

Γλώσσα Προγραμματισμού:                          Fortran  90/95

Σχεδιαστικό Πρόγραμμα:                               AutoCAD

Προγράμματα οπλισμένου σκυροδέματος:  StereoSTATIKA, FESPA, ETABS, SAP2000, SeismoStruct

Πρόγραμμα φέρουσας τοιχοποιίας:              FEDRA (RUNET)

Ακαδημαϊκές Εργασίες

 • Εκτίμηση της εδαφικής κίνησης και της τρωτότητας των κατασκευών στην περιοχή της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας κατά το σεισμό της Αταλάντης του 1894 (Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π., 2007, Βαθμός: 10).
 • Εκτίμηση της εδαφικής κίνησης και της τρωτότητας επταώροφου κτηρίου στην περιοχή της παραλιακής ζώνης των Αθηνών για σεισμό από ενεργοποιούμενο ρήγμα του Σαρωνικού (Μεταπτυχιακή Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π., 2009, Βαθμός: 10).

Επαγγελματική Εμπειρία

7/2005:                   Ως φοιτητής, απασχόληση στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. (Γεωτεχνικό Τμήμα)

10/2008-2/2014:   Συνεργάτης μηχανικός στο Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας του Ε.Μ.Π.

10/2008-2/2014:   Μελέτες και έλεγχοι κατασκευών υπό την επίβλεψη του Καθηγητή του E.M.Π. κ. Κ. Σπυράκου

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Μελέτη δύο κατασκευών προς ανέγερση (2όροφη με 3 υπόγεια και 5όροφη με 3 υπόγεια) από οπλισμένο σκυρόδεμα.
 • Μελέτη τεσσάρων κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία (οι δύο προς ανέγερση και οι υπόλοιπες υφιστάμενες, για τις οποίες έγινε πρόταση ενίσχυσης με σύνθετα υλικά).
 • Έλεγχος υφιστάμενου φέροντος οργανισμού και πρόταση ενίσχυσης δύο πολυκατοικιών με pilotis (8όροφη στο Π. Φάληρο και 5όροφη στην Αγία Παρασκευή) στις οποίες διενεργήθηκαν δοκιμές κρουσιμέτρησης και προσδιορισμός οπλισμού με μαγνητική μέθοδο.
 • Διενέργεια Προσεισμικού Ελέγχου (δομικής και μη δομικής τρωτότητας) σε τρία σχολεία και δύο γυμναστήρια του Δήμου Νέας Ερυθραίας (10/2008), σε τρία ιδιωτικά νοσοκομεία της Αττικής (ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ GENERAL και ΥΓΕΙΑ, 10/2009-11/2009) και σε δέκα ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς της Αττικής (12/2009-2/2010).

2/2010-11/2010:   Aπασχόληση ως πολιτικός μηχανικός και συμμετοχή σε κατασκευαστικά έργα της στρατιωτικής       Μονάδας (Λαγός Διδυμοτείχου) κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας στο Σώμα Μηχανικού.

10/2011-6/2012:  Καθηγητής στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο Αθηνών. (Διδασκαλία μαθημάτων κατεύθυνσης πολιτικού         μηχανικού επιπέδου HND)

12/2011:                Σε συνεργασία με την Τεχνική Εταιρεία CERS Consultant Engineers, στατική αποτύπωση υφιστάμενου       φέροντος οργανισμού κτηρίου παλαιού Δημαρχείου Παλλήνης.

1/2012-5/2012:     Σε συνεργασία με την Τεχνική Εταιρεία CERS Consultant Engineers, έλεγχος υφιστάμενου φέροντος         οργανισμού και στατική αποτύπωση κτηριακού συγκροτήματος  SILO λιμένως Πειραιώς

3/2012-7/2012:     Σε συνεργασία με την Τεχνική Εταιρεία CERS Consultant Engineers, έλεγχος υφιστάμενου φέροντος         οργανισμού σε τρία κτήρια στην Αττική και στο εργοστάσιο της εταιρείας Δομοχημική στη Κύπρο.

4/2013-1/2014:     Σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, πρόταση για δημιουργία και λειτουργικότητα               ψηφιακού αποθετηρίου σχεδίων κτηρίων (στατικών & αρχιτεκτονικών) και ακινήτων μνημείων.

7/2013-10/2013:   Σε συνεργασία με το Τεχνικό Γραφείο Καλυβιώτη, έλεγχος υφιστάμενου φέροντος οργανισμού σε             εμπορικό κέντρο περιοχής Χολαργού του νομού Αττικής.

2/2014-12/2014:   Μόνιμος συνεργάτης μηχανικός της Τεχνικής Εταιρείας CERS Consultant Engineers. Συμμετοχή σε           διάφορες εργασίες της εταιρείας μεταξύ των οποίων ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Έλεγχος υφιστάμενου φέροντος οργανισμού (κρουσιμέτρηση, εξόλκευση ήλου, υπερηχοσκόπηση, προσδιορισμός οπλισμού με μαγνητική μέθοδο, πυρηνοληψία στοιχείων σκυροδέματος και χάλυβα) και στατική αποτύπωση κτηριακού συγκροτήματος στην Τρίπολη Αρκαδίας κατά τη διαδικασία ενοικίασης του στην εταιρεία JUMBO.
 • Έλεγχος υφιστάμενου φέροντος οργανισμού (χαντρώματα δομικών στοιχείων, εκτεταμένες αποκαλύψεις θεμελίων και σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης Παθολογίας) στο κτηριακό συγκρότημα ιδιοκτησίας ΟΤΕ ΕSTATE επί της οδού Τροίας 2 στην Αθήνα.
 • Επί τόπου αυτοψία και σύνταξη Δελτίου Δομικής Τρωτότητας σε κτήριο στο Κερατσίνι Αττικής.
 • Έλεγχος υφιστάμενου φέροντος οργανισμού σε τρία κτήρια κατοικιών στον Ασπρόπυργο και τη Φιλοθέη Αττικής (ενόργανος έλεγχος σκυροδέματος και οπλισμού, σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης), σε κτήριο καταστημάτων στην Ύδρα, καθώς και στην πλάκα θεμελίωσης των δεξαμενών αερίων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας SOL στη Θεσσαλονίκη (ενόργανος έλεγχος σκυροδέματος και οπλισμού, προσδιορισμός βάθους ενανθράκωσης).
 • Έλεγχος υφιστάμενου φέροντος οργανισμού (κρουσιμέτρηση σε λίθους, ενδοσκόπηση, εκτίμηση ποσοστού αρμών επί της τοιχοποιίας, λήψη και εξέταση δειγμάτων κονιάματος και λίθων, σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης Παθολογίας) σε δύο λιθόκτιστες κατασκευές (εκκλησία στην περιοχή Καλαβρύτων Αχαΐας και κτηριακό συγκρότημα στην Κύθνο).
 • Έλεγχος υφιστάμενου φέροντος οργανισμού (κρουσιμέτρηση, εξόλκευση ήλου, υπερηχοσκόπηση, προσδιορισμός οπλισμού με μαγνητική μέθοδο) και αναλυτική στατική αποτύπωση κτηριακού συγκροτήματος δέκα στατικώς ανεξάρτητων κτηρίων του πολυκαταστήματος Factory Outlet επί της οδού Πειραιώς 76 στον Πειραιά.
 • Συμμετοχή στην επεξεργασία αποτελεσμάτων από εργασίες ελέγχου υφιστάμενου φέροντος οργανισμού σε πληθώρα έργων όπως: α) σε εκπαιδευτικά κτηριακά συγκροτήματα της νήσου Σαντορίνης (Δημοτικό Σχολείο Οίας & Γυμνάσιο Φυρών), β) στο κτήριο Ταμείου Νομικών ιδιοκτησίας Ε.Τ.Α.Α. στην Ομόνοια και γ) στο κεντρικό κτηριακό συγκρότημα αποθηκών της Εταιρείας «Σκλαβενίτης Α.Ε» στο Περιστέρι Αττικής.
 • Συμμετοχή στη σύνταξη σημαντικού αριθμού οικονομοτεχνικών προσφορών της εταιρείας  CERS, εκτελώντας προμετρήσεις ποσοτήτων (εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, έγχυτο σκυρόδεμα, ρητίνες, σύνθετα υλικά, ποσότητες σιδηρού οπλισμού, μεταλλικές προσθήκες, καθαιρέσεις) δομικών υλικών.
 • Μεταφράσεις (από τα ελληνικά στα αγγλικά) πληθώρας κειμένων Τεχνικών Εκθέσεων ελέγχου υφιστάμενου φέροντος οργανισμού γεφυρών της Ολυμπίας Οδού (αυτοκινητόδρομος: Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσάκωνα).

1/2015-σήμερα:   Ιδιώτης μηχανικός, συνιδιοκτήτης του Τεχνικού Γραφείου ”GCK Constructions”

10/2015-11/2015: Σε συνεργασία με την τεχνική εταιρεία CERS Consultant Engineers, έλεγχος υφιστάμενου φέροντος           οργανισμού και σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης Παθολογίας κτηρίου ιδιοκτησίας ΙΚΑ – ΕΤΑΜ επί της οδού Ιουλιανού 26 στην Αθήνα.

Διδακτική Εμπειρία

→  Κατά το διάστημα από το έτος 2011 έως το έτος 2014 , επικουρικό διδακτικό έργο στα μαθήματα που διενεργούνται από το Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας του Ε.Μ.Π. (επίλυση ασκήσεων εντός της τάξης, επίλυση αποριών φοιτητών, διόρθωση ασκήσεων φοιτητών και διαγωνισμάτων).

→ Διδασκαλία μαθημάτων κατεύθυνσης πολιτικού μηχανικού επιπέδου HND στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο Αθηνών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.

Πιστοποιήσεις

 • Μόνιμος Ενεργειακός Επιθεωρητής κτηριακού κελύφους (Παρακολούθηση σεμιναρίων: ΚΕΚ ΕΜΙ, Αθήνα, 11/2012-12/2012)
 • Παρακολούθηση σεμιναρίων στατικού προγράμματος StereoSTATIKA (πιστοποίηση απο το εκπαιδευτικό κέντρο Engineering Intelligence – 12/2010)

 

Βραβεύσεις

1999:   Τρίτο βραβείο Μαθηματικού Διαγωνισμού Λεοντείου Λυκείου Πατησίων.

2001:   Πρώτο βραβείο Μαθηματικού Διαγωνισμού Λεοντείου Λυκείου Πατησίων.

2002:   Τρίτο βραβείο Μαθηματικού Διαγωνισμού Λεοντείου Λυκείου Πατησίων.

 

Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά:  Certificate of Proficiency in English (CPE)University of Michigan (επίπεδο C2)

Γαλλικά: Diplome de langue et de civilisation FrançaisesDELF2 (επίπεδο Β2)