Υπηρεσίες

Το Τεχνικό Γραφείο GCK Constructions προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  1. Ανακαινίσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων
  2. Τακτοποίηση αυθαιρέτων βάσει του Ν. 4495/2017
  3. Έκδοση Οικοδομικών Αδειών
  4. Μελέτη και κατασκευή νέων και υφιστάμενων κτηρίων
  5. Αδειοδοτήσεις καταστημάτων και εκπαιδευτικών χώρων
  6. Έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου
  7. Διαχείριση ακινήτων – Property management
  8. Toπογραφικά διαγράμματα
  9. Έκδοση πιστοποιητικών πυροπροστασίας