Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για μια επιτυχημένη ανακαίνιση

Η ανακαίνιση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων είναι μια δραστηριότητα ιδιαίτερα «δημοφιλής» στην περίοδο της οικονομικής κρίσης την οποία βιώνουμε. Η ανακαίνιση μπορεί να είναι ολική (ανακαίνιση του συνόλου των χώρων) ή περιορισμένης έκτασης (πχ. ανακαίνιση μπάνιου). Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζουμε σε μορφή ερωτήσεων/απαντήσεων όλα τα βασικά ζητήματα που θεωρούμε ότι πρέπει να έχει υπόψη του ο πελάτης για να οργανώσει μια επιτυχημένη ανακαίνιση στην κατοικία ή στον επαγγελματικό του χώρο.

1. Τι σημαίνει επιτυχημένη ανακαίνιση;

Η επιτυχημένη ανακαίνιση χαρακτηρίζεται από 3 παραμέτρους:

Α. Τεχνική αρτιότητα.  Πρέπει να προτείνονται «καθαρές» αρχιτεκτονικές λύσεις συνυπολογίζοντας τις τάσεις της εποχής ανά περίπτωση αλλά και τις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη. Το αρχιτεκτονικό σχέδιο στο οποίο θα βασιστεί η ανακαίνιση είναι το Α και το Ω ώστε το τελικό αποτέλεσμα να ικανοποιεί όλες τις ανάγκες του πελάτη.

Β. Μικρό κόστος.  Είναι σημαντικό να εμπιστευθείτε την ανακαίνιση σας σε ένα Τεχνικό Γραφείο που να έχει γνώση σε βάθος τόσο της αγοράς, του φάσματος των χρησιμοποιούμενων οικοδομικών υλικών αλλά και των σύγχρονων τάσεων στο χώρο των ανακαινίσεων. Σε αυτό το πλαίσιο οι προτεινόμενες αρχιτεκτονικές λύσεις θα είναι απολύτως ανταγωνιστικές και στα οικονομικά δεδομένα της εποχής.

Γ. Αποπεράτωση εργασιών στο μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα.  Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το Τεχνικό Γραφείο με το οποίο θα συνεργαστείτε να διαθέτει ένα έμπειρο και αξιόπιστο εργατοτεχνικό συνεργείο το οποίο να εγγυάται (και με ρήτρες υλοποίησης εφόσον συμφωνηθούν με τον πελάτη) την αποπεράτωση των εργασιών στο συμφωνηθέν χρονικό διάστημα.

 

2. Χρειάζεται να προσλάβουμε έναν μηχανικό για την ανακαίνιση που σχεδιάζουμε;

Η απάντηση που θα δώσουμε δεν είναι μονοσήμαντη. Συνεπώς θα δώσουμε μια πιο τυπική αλλά και μια πιο ουσιαστική απάντηση.

Τυπικά: Κάποιες περιορισμένης έκτασης εργασίες ανακαίνισης που δεν αλλάζουν την αρχιτεκτονική δομή των χώρων και δεν θίγουν το φέροντα οργανισμό του κτηρίου δεν χρειάζονται μηχανικό. Οι πιο εκτεταμένες επεμβάσεις ανακαίνισης χώρων (που θίγουν την αρχιτεκτονική δομή ή τον φέροντα οργανισμό του κτηρίου) απαιτούν τη συμβολή μηχανικού.

Ουσιαστικά: Στην ελληνική αγορά, στο χώρο των ανακαινίσεων δραστηριοποιούνται αρκετοί τεχνίτες οι οποίοι υπόσχονται ποιοτική δουλειά σε πολύ χαμηλό κόστος. Κανένας τεχνίτης ωστόσο, όσο έμπειρος κι αν είναι δεν μπορεί να παράξει ένα λεπτομερές αρχιτεκτονικό σχέδιο που να λύνει όλα τα τεχνικά ζητήματα και να ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας. Ο καθένας είναι ειδικός στη δουλειά του κι ο τεχνίτης είναι ειδικός στο να εφαρμόζει τις λύσεις που προτείνει ο μηχανικός, όχι να τις παράγει ο ίδιος. Η γνώση και η επίβλεψη των εργασιών από το μηχανικό θα σας προστατέψουν από λάθος αποφάσεις οι οποίες πολλές φορές αρχικά φαίνονται ότι είναι οικονομικές, στο τέλος όμως αυξάνουν σημαντικά το κόστος.

 

3. Ποια στοιχεία θα πρέπει να αναζητήσει ο πελάτης στο Τεχνικό Γραφείο στο οποίο θα αναθέσει την ανακαίνιση που τον ενδιαφέρει;

Ο βασικός στόχος του Τεχνικού Γραφείου θα πρέπει να είναι να ικανοποιήσει τα «θέλω» του πελάτη λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές του δυνατότητες. Με λίγα λόγια, πρώτιστο μέλημα των υπεύθυνων μηχανικών πρέπει να είναι η εύρεση των κατάλληλων τεχνοοικονομικών λύσεων με δέσμευση εκτέλεσης των εργασιών στο μικρότερο δυνατό χρόνο.

Ένα υπεύθυνο και ικανό Τεχνικό Γραφείο πρέπει να δίνει μεγάλη έμφαση στο να μην ξεφεύγει από τα συμφωνηθέντα. Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να σχεδιάζονται και να οργανώνονται με λεπτομέρεια οι αρχιτεκτονικές λύσεις της ανακαίνισης με στόχο, κατά την υλοποίηση του έργου, να μην υπάρχει η οποιαδήποτε απόκλιση τόσο στο οικονομικό όσο και στους χρόνους αποπεράτωσης. Και τούτο διότι, είναι σύνηθες το φαινόμενο, αν έχει γίνει πρόχειρη προεργασία κατά την κατάθεση προσφοράς στον πελάτη, να προκύπτουν τελικά σοβαρές αποκλίσεις και στις 2 προαναφερόμενες παραμέτρους

 

4. Απαιτείται η έκδοση κάποιας οικοδομικής άδειας για τις εργασίες ανακαίνισης;

Ένα σημαντικό λάθος κατά τη διαδικασία της ανακαίνισης είναι η μη έκδοση της απαιτούμενης οικοδομικής άδειας. Σε περίπτωση που τοποθετηθούν σκαλωσιές/ικριώματα στις εξωτερικές προσόψεις του κτηρίου, απαιτείται η έκδοση άδειας μικρής κλίμακας. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται άδεια τύπου 48-ωρης ενημέρωσης. 

 

5. Πώς μπορεί να καθοριστεί ένας ρεαλιστικός προϋπολογισμός για να επιτευχθεί η επιτυχημένη ανακαίνιση που έχουμε στο μυαλό μας;

Η επιλογή του κατάλληλου Τεχνικού Γραφείου είναι ιδιαίτερα κομβικής σημασίας σε αυτό. Ένας καλός και έμπειρος μηχανικός θα αφουγκραστεί τις ανάγκες σας και θα τις συγκεράσει με τις οικονομικές σας δυνατότητας ώστε να παράξει το βέλτιστο δυνατό τεχνοοικονομικό αποτέλεσμα. Δηλαδή την αρχιτεκτονική πρόταση ανακαίνισης που να ταιριάζει στα “θέλω” αλλά και στο οικονομικό στάτους σας.

 

6. Θα συνεχίσω να εργάζομαι στον επαγγελματικό χώρο που ανακαινίζω ή να ζω στο σπίτι που αναδιαμορφώνω κατά τη διάρκεια των εργασιών;

Εν γένει, δεν είναι εύκολο.

Εξαρτάται από το μέγεθος των επεμβάσεων που περιλαμβάνει το σχέδιο της ανακαίνισης αλλά και από την ικανότητα του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα την αναλάβει. Ένα ικανό συνεργείο εκτός του ότι θα μειώσει, στο μέτρο του δυνατού, τον απαιτούμενο χρόνο υλοποίησης της ανακαίνισης, θα προτείνει πρακτικές λύσεις ώστε η «ενόχληση» στους χώρους της ανακαίνισης να είναι η ελάχιστη δυνατή. Ένα ικανό συνεργείο, σε  περιπτώσεις που αφορούν εργασίες ανακαίνισης σε κάποιους συγκεκριμένους χώρους, μπορεί να εργάζεται χωρίς να περιορίζει τις προβλεπόμενες δραστηριότητες στους υπόλοιπους χώρους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *