Αλλαγή Διαμερισμάτωσης σε πολυκατοικία – Τι είναι και πώς επιτυγχάνεται

Η αλλαγή διαμερισμάτωσης σε πολυκατοικία πραγματοποιείται όταν (μετά από κατάλληλες επεμβάσεις που περιλαμβάνουν και εργασίες ανακαίνισης) αλλάζει ο αριθμός των διαμερισμάτων σε αυτήν. Για παράδειγμα δύο ή περισσότερα ξεχωριστά όμορα διαμερίσματα μπορεί να γίνουν ένα ενιαίο ή ένα μεγάλο διαμέρισμα να χωριστεί σε δύο ή περισσότερα ξεχωριστά.

Η αλλαγή διαμερισμάτωσης συνοδεύται με έκδοση κανονικής άδειας δόμησης. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί απαιτείται να προσκομιστεί βεβαίωση μηχανικού ότι στο οικόπεδο της πολυκατοικίας δεν υπάρχουν αυθαίρετα ή δήλωση ένταξης σε κάποιο νόμο αυθαιρέτων (ν. 3775/2009, ν. 3843/2010, ν. 4014/2011, ν. 4178./2013) αν υπήρχαν και έχουν τακτοποιηθεί.

Σε πολλές από τις περιπτώσεις που από τη διαδικασία της διαμερισμάτωσης αυξάνεται ο αριθμός των διαμερισμάτων, απαιτείται η δημιουργία θέσης στάθμευσης που στην πράξη σημαίνει πληρωμή ενός ποσού στο Δήμο που βρίσκεται η πολυκατοικία. Το ποσό της πληρωμής εξαρτάται από την τιμή ζώνης της περιοχής αλλά και από το συντελεστή δόμησης.

Εξυπακούεται ότι το συμβόλαιο σύστασης της οριζοντίου ιδιοκτησίας θα πρέπει να τροποποιηθεί αν γίνει αλλαγή διαμερισμάτωσης σε πολυκατοικία.

Το άρθρο αυτό έχει στόχο να ”διορθώσει” τη λανθασμένη γενική αίσθηση που υπάρχει στους πολίτες ότι για την αλλαγή διαμερισμάτωσης απαιτείται η έκδοση άδειας μικρής κλίμακας. Γενικά, έκδοση κανονικής άδειας δόμησης απαιτείται στις ακόλουθες περιπτώσεις επεμβάσεων σε μια πολυκατοικία:

α) Επεμβάσεις που “θίγουν” το φέροντα οργανισμό του κτηρίου, δηλαδή επηρεάζουν τη στατικότητα του. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η εκπόνηση μελέτης στατικής επαρκειας.

β) Τροποποίηση στις κοινόχρηστες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

γ) Σε περίπτωση απαίτησης αύξησης του αριθμού των θέσεων στάθμευσης.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *