Ανακαινισεις

Η ανακαίνιση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων είναι μια δραστηριότητα ”δημοφιλής” στην περίοδο της οικονομικής κρίσης την οποία βιώνουμε. Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία των στελεχών μας στο χώρο των ανακαινίσεων, στοχεύουμε στην ανάγκη εύρεσης κατάλληλων λύσεων οι οποίες ικανοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις παραμέτρους που  – για το Γραφείο μας – ορίζουν μια επιτυχημένη ανακαίνιση.

Τι θα πει επιτυχημένη ανακαίνιση;

Η επιτυχημένη ανακαίνιση για εμάς χαρακτηρίζεται από 3 παραμέτρους:

  1. Τεχνική αρτιότητα.  Προτείνουμε ”καθαρές” αρχιτεκτονικές λύσεις συνυπολογίζοντας τις τάσεις της εποχής ανα περίπτωση αλλά και τις απαιτήσεις του πελάτη. Το αρχιτεκτονικό σχέδιο στο οποίο θα βασιστεί η ανακαίνιση είναι το Α και το Ω ώστε το τελικό αποτέλεσμα να ικανοποιεί όλες τις ανάγκες σας.
  2. Μικρό κόστος.  Έχοντας γνώση της αγοράς, του φάσματος των χρησιμοποιούμενων οικοδομικών υλικών αλλά και ένα πολύ έμπειρο συνεργείο τεχνιτών με το οποίο συνεργαζόμαστε, εγγυούμαστε ότι οι λύσεις που προτείνουμε είναι απολύτως ανταγωνιστικές και στα οικονομικά πλαίσια της εποχής.
  3. Αποπεράτωση εργασιών στο μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα.  Το έμπειρο συνεργείο μας εγγυάται (και με ρήτρες υλοποίησης εφόσον συμφωνηθούν με τον πελάτη) την αποπεράτωση των εργασιών στο συμφωνηθέν χρονικό διάστημα.
Γιατί στις ανακαινίσεις απαιτείται Μηχανικός;

Στην ελληνική αγορά, στο χώρο των ανακαινίσεων δραστηριοποιούνται αρκετοί τεχνίτες οι οποίοι υπόσχονται ποιοτική δουλειά σε πολύ χαμηλό κόστος. Θα πρέπει να γνωρίζετε πως κανένας τεχνίτης, όσο έμπειρος κι αν είναι δεν μπορεί να παράγει ένα λεπτομερές αρχιτεκτονικό σχέδιο που να λύνει όλα τα τεχνικά ζητήματα και να ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας. Ο καθένας είναι ειδικός στη δουλειά του κι ο τεχνίτης είναι ειδικός στο να εφαρμόζει τις λύσεις που προτείνει ο μηχανικός, όχι να τις παράγει ο ίδιος.

Ένα σημαντικό λάθος επίσης κατά τη διαδικασία της ανακαίνισης είναι η μη έκδοση της απαιτούμενης οικοδομικής άδειας. Σε περίπτωση που τοποθετηθούν σκαλωσιές/ικριώματα στις εξωτερικές προσόψεις του κτηρίου, απαιτείται η έκδοση άδειας μικρής κλίμακας. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται άδεια τύπου 48-ωρης ενημέρωσης. 

Η γνώση και η επίβλεψη των εργασιών από το μηχανικό θα σας προστατέψουν από λάθος αποφάσεις οι οποίες πολλές φορές αρχικά φαίνονται ότι είναι οικονομικές, στο τέλος όμως αυξάνουν σημαντικά το κόστος.

Γιατί να εμπιστευτείτε την ανακαίνιση σας σε εμάς;
  • Ο βασικός μας στόχος είναι να ικανοποιήσουμε τα ”θέλω” του πελάτη λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές του δυνατότητες. Με λίγα λόγια, πρώτιστο μέλημα μας είναι η εύρεση των κατάλληλων τεχνοοικονομικών λύσεων με δέσμευση εκτέλεσης των εργασιών στο μικρότερο δυνατό χρόνο.
  • Σαν Τεχνικό Γραφείο μας δίνουμε μεγάλη έμφαση στο να μην ξεφεύγουμε από τα συμφωνηθέντα. Προς αυτή την κατεύθυνση σχεδιάζουμε και οργανώνουμε με λεπτομέρεια τις αρχιτεκτονικές λύσεις της ανακαίνισης με στόχο, κατά την υλοποίηση του έργου, να μην υπάρχει η οποιαδήποτε απόκλιση τόσο στο οικονομικό όσο και στους χρόνους αποπεράτωσης. Και τούτο διότι, είναι σύνηθες το φαινόμενο, αν έχει γίνει πρόχειρη προεργασία κατά την κατάθεση προσφοράς στον πελάτη, να προκύπτουν τελικά σοβαρές αποκλίσεις και στις 2 προαναφερόμενες παραμέτρους
Ποιά είναι η διαδικασία προκειμένου να κατατεθεί στον πελάτη μια ολοκληρωμένη προσφορά ανακαίνισης;

Ο τρόπος με τον οποίον εργαζόμαστε είναι απλός αλλά αποδοτικός. Την πρώτη επαφή με τον πελάτη ακολουθεί μία αρχική επίσκεψη στο χώρο της ανακαίνισης. Σε αυτή θα βασιστεί το αρχικό προσχέδιο δράσης και οργάνωσης της τεχνικής λύσης που θα περιλαμβάνεται στην προσφορά. Κατόπιν πραγματοποιούνται όσες επισκέψεις κριθεί σκόπιμο (ενδεχομένως με παρουσία του επικεφαλούς του εργατοτεχνικού συνεργείου) στο χώρο της ανακαίνισης (πραγματοποιούνται μετρήσεις, φωτογραφίσεις των χώρων κτλ.) ώστε να υπάρξει μια πλήρης εικόνα τόσο του χώρου όσο και της δυνατότητας υλοποίησης της αρχικής τεχνικής λύσης. Λαμβάνοντας όλα τα δεδομένα από τις προαναφερόμενες εργασίες, σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα (έως 1 βδομάδα) έχουμε έτοιμη για τον πελάτη μια άρτια και λεπτομερή τεχνοοικονομική λύση. Τονίζεται ότι τα συνεργεία μας έχουν μεγάλη ευελίξία δράσης και ξεκινούν τις εργασίες τους σε σύντομο χρονικό διάστημα από την επίτευξη της συμφωνίας.

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους ανακαίνιση σε περιοχές του νομού Αττικής αλλά και γειτονικούς νομούς τόσο σε χώρο κατοικίας όσο και σε επαγγελματικούς χώρους (πχ. καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, γραφεία, καταστήματα λιανικού εμπορίου, εκπαιδευτήρια, ξενοδοχεία κ.α).

Μοναδικός και αυστηρός κριτής της δουλειάς μας είναι ο πελάτης. 

Επικοινωνήστε μαζί μας!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *