Βεβαίωση Στατικής Επάρκειας

Η Βεβαίωση Στατικής Επάρκειας είναι ένα έγγραφο που απαιτείται να χορηγηθεί από ιδιώτη μηχανικό σε διάφορες περιπτώσεις όπως αδειοδοτήσεις επαγγελματικών χώρων αλλά και αλλαγές χρήσης. Πρέπει να συντάσσεται με μεγάλη προσοχή και αφού βέβαια έχει γίνει η κατάλληλη προεργασία καθώς ο συντάξας μηχανικός αναλαμβάνει σημαντική ευθύνη σε σχέση με το κτήριο για το οποίο συντάσσεται η βεβαίωση. Το μέγεθος της ευθύνης σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο θα συνταχθεί η βεβαίωση καθώς η μορφή και το περιεχόμενο αυτής δεν είναι προκαθορισμένο αλλά καθορίζεται από το μηχανικό ανά περίπτωση.

Η προεργασία που πρέπει να γίνεται πριν συνταχθεί η Βεβαίωση Στατικής Επάρκειας είναι σε γενικές γραμμές η ακόλουθη:

  1. Έρευνα προκειμένου να εντοπιστεί (είτε από τον ιδιοκτήτη είτε από το οικείο Πολεοδομικό Γραφείο) το στέλεχος της οικοδομικής άδειας αλλα και τα στατικά και αρχιτεκτονικά σχέδια του κτηρίου
  2. Αυτοψία στο ακίνητο προκειμένου: α) Να εξεταστεί η ικανοποιητική ή όχι σύμπτωση των εγκεκριμένων σχεδίων με την πραγματική κατάσταση του ακινήτου & β) Να καταγραφούν και να αξιολογηθούν ενδεχόμενα στοιχεία παθολογίας της κατασκευής (ρηγματώσεις, καθιζήσεις, βέλη κ.α)

Ιδανικά θα έπρεπε η αυτοψία στο ακίνητο να συνοδεύεται από μη καταστροφικούς ελέγχους του φέροντα οργανισμού αυτού ώστε ο μηχανικός να έχει μια πλήρη και ολοκληρωμένη εικόνα. Συγκεκριμένα από μαγνητογραφήσεις οπλισμού και ελέγχους ποιότητας σκυροδέματος (ελέγχους επί τόπου ή και πυρηνοληψίες) γα κτήρια από οπλισμένο σκυρόδεμα και ελέγχους για τα τοιχοσώματα και την ποιότητα του συνδετικού κονιάματος για κτήρια από φέρουσα τοιχοποιία. Λόγω του αυξημένου κόστους των εργασιών αυτών, στις περισσότερες των περιπτώσεων αυτές δεν εκτελούνται και ο έλεγχος που πραγματοποιείται από το μηχανικό είναι μακροσκοπικός. Γίνεται συνεπώς κατανοητό το πόσο σημαντικό είναι να γίνει σωστά η προεργασία που αναφέρθηκε προηγουμένως.

Θέλετε να εκδόσετε Βεβαίωση Στατικής Επάρκειας για το ακίνητο που σας ενδιαφέρει;

Επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να κλείσουμε ραντεβού για την απαραίτητη αυτοψία. Η βεβαίωση εκδίδεται 1-2 εργάσιμες μέρες μετά την αυτοψία στο ακίνητο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *