Βεβαίωση Χώρου Κύριας Χρήσης

Η Βεβαίωση Χώρου Κύριας Χρήσης είναι ένα δικαιολογητικό έγγραφο που απαιτείται σε πολλές από τις περιπτώσεις αδειοδότησης επαγγελματικών χώρων (πχ. καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιατρεία, φαρμακεία κ.α). Πλέον, χορηγείται απευθείας από ιδιώτη μηχανικό και όχι από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ) όπως γινόταν πριν τεθεί σε ισχύ ο Ν. 4178/2013.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να έχει στη διάθεση του ο ιδιώτης μηχανικός προκειμένου να εκδόσει τη Βεβαίωση Χώρου Κύριας Χρήσης είναι τα ακόλουθα:

  1. Οικοδομική άδεια & τίτλοι ιδιοκτησίας του ακινήτου
  2. Εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια
  3. Νομιμοποιητικά έγγραφα τακτοποιήσεων ή ρυθμίσεων
  4. Επωνυμία και στοιχεία της επιχείρησης που πρόκειται να εγκατασταθεί στο χώρο

Ο μηχανικός που χορηγεί τη βεβαίωση πρέπει προηγουμένως να ενημερωθεί από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ για τους ισχύοντες όρους δόμησης και για τις επιτρεπόμενες χρήσεις στη θέση του ακινήτου (Χρήση Γης) και φυσικά να επιθεωρήσει το χώρο του ακινήτου.

Αναλαμβάνουμε με αξιοπιστία και ταχύτητα την έκδοση Βεβαιώσεων Χώρου Κύριας Χρήσης!

Επικοινωνήστε μαζί μας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *