Στατικα & Αρχιτεκτονικα Σχεδια: Μελετη & Κατασκευη

Tο Τεχνικό Γραφείο GCK Constructions εκπονεί εδώ και 40 χρόνια Στατικές και Αρχιτεκτονικές Μελέτες νέων και υφιστάμενων κατασκευών (κατοικιών και κτηρίων επαγγελματικών χώρων). Επίσης αναλαμβάνει την κατασκευή των κτηρίων τα οποία μελετά.

Στατικές Μελέτες

Το Γραφείο μας εκπονεί στατικές μελέτες νέων κατασκευών με χρήση των υφιστάμενων κανονιστικών πλαισίων (Ε.Κ.Ω.Σ 2000, Ε.Α.Κ 2003 & Ευρωκωδίκων). Επίσης εκπονεί μελέτες υφιστάμενων κατασκευών με προτάσεις ενισχύσεων (με χρήση του Κανονισμού Επεμβάσεων – ΚΑΝ.ΕΠΕ). Οι στατικές μελέτες αφορούν σε κτήρια με όλα τα σύγχρονα δομικά υλικά όπως είναι το οπλισμένο σκυρόδεμα, η φέρουσα τοιχοποιία (πέτρινα κτήρια), ο χάλυβας και η δομική ξυλεία. Σκοπός μας σε κάθε περίπτωση είναι να μελετήσουμε και να σχεδιάσουμε ασφαλή και καλαίσθητα αντισεισμικά κτήρια.

Αρχιτεκτονικές Μελέτες

Σεβόμενοι τα ”θέλω” του εκάστοτε πελάτη μας και αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρεία του Γραφείου μας σε αρχιτεκτονικές επιλύσεις, προτείνουμε σύγχρονες, τεχνικά εφικτές και οικονομικά προσιτές αρχιτεκτονικές λύσεις σύνθεσης σε όλες τις υποθέσεις που μας ανατίθενται.

Κατασκευή – Επίβλεψη  

Συνεργαζόμενοι με εξειδικευμένα συνεργεία (καλουπατζήδες, σιδεράδες, μπετατζήδες κτλ), αναλαμβάνουμε όλες τις φάσεις κατασκευής και επίβλεψης ενός κτηρίου.

Κάποια από τα κτήρια που μελετήθηκαν και κατασκευάστηκαν από εμάς τα τελευταία χρόνια μπορείτε να δείτε στην Ενότητα Τα Έργα μας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *