Ίδρυση και Λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) – FAQ

Στο συγκεκριμμένο άρθρο θα δούμε τις προυποθέσεις που χρειάζονται για να εκδοθεί μια άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ενός Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).

Αρχικά θα δούμε τη νομοθεσία που διέπει την έκδοση της άδειας και τις προδιαγραφές λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).

1. Τι είναι τα ΚΔΑΠ (Γενικός Ορισμός)

Τα ΚΔΑΠ  (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλισης Παιδιών) είναι οι μονάδες στις οποίες απασχολούνται παιδιά 5-12 χρονών για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας.

Σκοπός τους είναι η απασχόληση των παιδιών εκτός σχολικού ωραρίου, η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους μέσα από ομαδικές δραστηριότητες και η εξυπηρέτηση των γονέων τους.

Τα ΚΔΑΠ δεν πρέπει να συγχέονται με τους βρεφονηπιακούς σταθμούς ή τους παιδότοπους.

Η αδειοδότηση των βρεφονηπιακών σταθμών απαιτεί διαφορετικές κτηριακές προδιαγραφές και δράσεις οι οποίες περιγράφονται λεπτομερώς στο αντίστοιχο άρθρο.

Επίσης διαφορετικές δράσεις απαιτούνται στην έκδοση άδειας και λειτουργίας ΚΔΑΠ – ΑΜΕΑ (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία).

2. Νομοθεσία σχετικά με την Ίδρυση και λειτουργία των ΚΔΑΠ

Ο βασικός νόμος που ορίζει τις προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για την αδειοδότηση και τη λειτουργία ενός ΚΔΑΠ είναι το ΦΕΚ 1397/Β/22-10-2001.

Άλλοι μεταγενέστεροι νόμοι που αφορούν τα ΚΔΑΠ είναι οι:

Τα ΦΕΚ αυτά μπορείτε να τα αναζητήσετε και να τα κατεβάσετε και από ιστοτόπο του Εθνικού Τυπογραφίου: http://www.et.gr/index.php/anazitisi-fek

3. Αδειοδοτούσα Αρχή

Το ΦΕΚ 1397/Β (22-10-2001) ορίζει ότι η Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών χορηγείται κατόπιν αίτησης συμπεριλαμβανωμένων όλων των απαραίτητων δικαιολογητηκών από τη Διεύθυνση ή το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της οικοίας Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσης.

Σήμερα, μετά τον Καλλικράτη, την άδεια χορηγεί το αντίστοιχο τμήμα της οικοίας Περιφέρειας.

4. Δικαιολογητικά (άρθρο 2, ΦΕΚ 1397/Β/22-10-2001)

Τα ακόλουθα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση ίδρυσης και λειτουργίας ΚΔΑΠ

 • Αίτηση του Νομικού Προσώπου η οποία αναγράφει την επωνυμία του του νομικού προσώπου, τα στοιχεία του υπεύθυνου αυτού, τη διεύθυνση της έδρας, το μέγιστο αριθμό φιλοξενουμένων παιδιών, και το συγκεκριμμένο σκοπό της μονάδας
 • Καταστατικό του Νομικού Προσώπου
 • Βεβαίωση Ορισμού Υπεύθυνου του Νομικού Προσώπου
 • Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου του προσώπου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να αναφέρει ρητά ότι ο υπεύθυνος δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφησης, της συκοφαντικής δυσφήμισης, της παραχάραξης, της εκ δόλου σωματικής βλάβης, της παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών, ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη και ότι δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης των πολιτικών του δικαιωμάτων.
 • Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών της κατοικίας του αιτούντος ότι δε διώκεται, ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχει τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη
 • Μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ σε περίπτωση ενοικίασης του κτηρίου του Κέντρου
 • Οικοδομική Άδεια ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση νομιμότητας υφιστάμενου κτηρίου από την αρμόδια πολεοδομία ή πολεοδομικό γραφείο.
 • Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας εν Ενεργεία)
 • Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 του νομικού προσώπου για:
  i) Την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης, θέρμανσης, αποχέτευσης των χώρων που θα απασχολούνται παιδιά
  ii) τον αριθμό των παιδιών που φιλοξενούνται, τα ωράρια λειτουργίας, τα τμήματα που θα λειτουργήσουν και τον Εσωτερικό κανονισμό του Κέντρου

Περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιολογητικά μπορείτε να βρείτε στο άρθρο 2 του ΦΕΚ 1397/Β/22-10-2001.

4. Οικοδομική Άδεια

Στο ΦΕΚ 1397/Β/22-10-2001 αναφέρεται ρητά πως: Το κτήριο του Κέντρου πρέπει να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κώδικα, του Κτιριολογικού Κανονισμού – Κατηγορία Χρήσης Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, καθώς και τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Πυροπροστασίας.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει οικοδομική άδεια θα πρέπει να είναι κατηγορίας χρήσης υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. Αυτό σημαίνει πως αν το κτήριο είναι χρήσης κατοικίας θα πρέπει να γίνει αλλαγή χρήσης.

Η αλλαγή χρήσης προυποθέτει πως στο συγκεκριμμένο οικόπεδο επιτρέπεται η συγκεκριμμένη χρήση γης.

Τις χρήσεις γης μπορείτε να τις ρωτήσετε στο οικείο Πολεοδομικό Γραφείο, καθώς είναι αρκετά δυσχερές να τις αναζητήσετε σε ΦΕΚ.

5. Λοιπές Τεχνικές Προδιαγραφές Χώρων (άρθρο 3, ΦΕΚ 1397/Β/22-10-2001)

Οι χώροι που οφείλει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον το Κέντρο είναι:

 1. Μια αίθουσα απασχόλησης επιφάνειας 30 τ.μ. για 15 παιδιά. Εάν το κέντρο διαθέτει αίθουσα μουσικοκινητικής αγωγής και θεατρικού παιχνιδιού, η απαιτούμενη επιφάνεια για ταυτόχρονη απασχόλιση 15 παιδιών είναι 40 τ.μ.
 2. Μια αίθουσα κατασκευών επιφάνειας 30 τ.μ. με νιπτήρες για 15 παιδιά.
 3. Γραφείο εκπαιδευτών επιφάνειας 15 τ.μ.
 4. Αποθήκη
 5. Δύο (2) τουλάχιστον WC

Οι χώροι παραμονής παιδιών θα πρέπει να έχουν τον κατάλληλο φυσικό φωτισμό.

Στους χώρους του κέντρου πρέπει:

 1. Να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση και παραμονή των παιδιών. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στο είδος και ύψος των κιγλιδωμάτων, τα ανοίγματα των παραθύρων, τις τζαμαρίες (τα τζάμια θα πρέπει να είναι ασφαλείας ή οπλισμένα ή επενδεδυμένα με ειδική με μεμβράνη), τα κλιμακοστάσια, την ηλεκτρική εγκατάσταση (θέση και είδος ρευματοδοτών, πίνακας ασφαλείας κλπ).
 2. Στους χώρους υγιεινής οι τοίχοι πρέπει να είναι επενδεδυμένοι από το δάπεδο και μέχρι ύψος 1.60m με πλακίδια πορσελάνης
 3. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές και στα τελειώματα να είναι μη τοξικά.
6. Πρέπει να εκδόσω άδεια για παιδότοπο ή για Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης για την δραστηριότητα που θέλω να αναπτύξω;

Πολλές είναι οι περιπτώσεις πολιτών που δεν ξέρουν αν για την δραστηριότητα που θέλουν να αναπτύξουν πρέπει να εξασφαλίσουν άδεια για παιδότοπο ή άδεια για ΚΔΑΠ.  Στην πράξη πρόκειται για 2 δραστηριότητες οι οποίες ενώ φαινομενικά μοιάζουν, στην πράξη είναι αρκετά διαφορετικές. ΔΕΙΤΕ τις διαφορές ΕΔΩ.

Συμπερασματικά

Η έκδοση άδειας και λειτουργίας ενός ΚΔΑΠ είναι μια αρκετά σύνθετη διαδικασία η οποία μπορεί να περιέχει πολλές δράσεις μηχανικού πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο.

Πιο συγκεκριμμένα, προκειμένου το κτήριο να πληρεί τις προϋποθέσεις των νόμων που διέπουν την ίδρυση και λειτουργία των ΚΔΑΠ ενδέχεται να απαιτηθεί τροποποίηση των χώρων του κτιρίου και άρα έκδοση άδειας μικρής κλίμακας, νομιμοποίηση αυθαιρέτου ή/και άλλες πρόσθετες δράσεις.

Η δυσκολία έκδοσης της άδειας έγκειται και στο γεγονός ότι ενδέχεται να απαιτούνται υπογραφές από πολλές δημόσιες υπηρεσίες (πολεοδομία για αλλαγή χρήσης, επιτροπή καταλληλότητας της οικείας περιφέρειας, πυροσβεστική για έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας κλπ), γεγονός που προκαλεί καθυστερήσεις στην έκδοση της άδειας λειτουργίας.

Παρόλα αυτά θα πρέπει να σημειωθεί πως η διαδικασία έκδοσης της άδειας είναι πιο απλή και με λιγότερες απαιτήσεις από την αντίστοιχη έκδοση άδειας βρεφονηπιακού σταθμού, αλλά πιο απαιτητική από την έκδοση άδειας

Τέλος, σε περίπτωση που κάποιος σκοπεύει να νοικιάσει ή να αγοράσει ένα κτίριο με σκοπό να στεγάσει εκεί ένα Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), είναι εντελώς απαραίτητο να συμβουλευτεί μηχανικό προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι το κτήριο πληρεί ή δύναται να πληροι τις προϋποθέσεις έκδοσης της άδειας. Η προληπτική αυτή προέρευνα έχει μικρό κόστος και μπορεί να διασφαλίσει μια επένδυση χιλιάδων ευρώ…

Θέλετε να εκδόσετε άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ);

Επικοινωνήστε Μαζί μας

26 thoughts on “Ίδρυση και Λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) – FAQ

 1. Αξιότιμοι κύριοι, Θα ηθελα να με ενημερώσετε εάν ασχολείστε μόνο με την κτηριακή άδεια των ΚΔΑΠ ή έχετε τμήμα και γιά περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία ΚΔΑΠ.

  1. Καλησπέρα. Ασχολούμαστε πλήρως με την αδειοδότηση των ΚΔΑΠ στο κομμάτι που αφορά τις δράσεις του μηχανικού. Μπορούμε φυτσικά να σας ενημερώσουμε για το σύνολο της διαδικασίας.

 2. Καλησπέρα σας
  Είμαι νηπιαγωγός και θα ήθελα να με ενημερώσετε για το τι χρειάζεται για να ανοίξεις ένα κδαπ και ποιο είναι το κόστος αυτού.
  Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων

  1. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας στο τηλέφωνο 6973521613 και θα σας κατευθύνουμε πλήρως σχετικά με τα ΚΔΑΠ.

  2. Γεια σας θα ήθελα να με ενημερώσετε τι χρειάζεται για να ανοίξεις ένα κδαπ και πόσο περίπου θα κοστίσει αυτό

   1. Καλησπέρα. Πληροφορίες για την ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών υπάρχουν σε σχετικό άρθρο ανηρτημένο στην ιστοσελίδα μας. Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ καλέστε στο τηλέφωνο του γραφείου μας (6973521613) προκειμένου να επικοινωνήσετε με μηχανικό και να σας κατατοπίσει σχετικώς.

 3. Καλησπέρα θα ήθελα να μάθω τι πτυχίο πρέπει να έχει κανείς για να ανοίξει ΚΔΑΠ ?

  1. Καλησπέρα σας,

   Επικοινωνήστε μαζί μας στο +306973521613

   Ευχαριστώ

 4. Καλησπέρα σας
  Ενδιαφέρομαι για τη δημιουργία ενός χώρου φύλαξης και απασχόλησης παιδιών προσχολικής ηλικίας, όχι όμως παιδότοπο. Υπάρχει η δυνατότητα για κάτι τέτοιο και αν ναι, σε ποια κατηγορία ανήκει ώστε να ενημερωθώ?
  Ευχαριστώ

 5. Καλησπέρα σας. Είμαι καθηγήτρια γαλλικών και ενδιαφέρομαι να ανοίξω ένα Κέντρο Μελέτης για παιδιά από 6 έως και το τέλος της σχολικής ζωής τους. Θα μπορούσα να έχω κάποια γενική ενημέρωση επί του θέματος και κάποιες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα ΕΣΠΑ.

  Ευχαριστώ.

  1. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει νομοθεσία για τα κέντρα μελέτης. Για το ΕΣΠΑ θα απευθυνθείτε σε σύμβουλο επιχειρήσεων

 6. Καλησπέρα. Θα ήθελα την βοήθεια σας στο εξής. Είμαι ιδιοκτήτης ενός βρεφονηπιακού σταθμού και πρόσφατα ξεκίνησα την διαδικασία έκδοση άδειας ΚΔΑΠ για μια βάρδια ( 16:30 με 20:30 ) στις ίδιες εγκαταστάσεις του βρεφονηπιακού.
  Από το οικείο παράρτημα της Περιφέρειας Ηπείρου η αρμόδια επιτροπή αρνείτε να μου δώσει την άδεια λόγω της διπλής χρήσης των χώρων ( πρωι βρεφονηπιακός σταθμός & απόγευμα ΚΔΑΠ ).
  Γνωρίζεται αν επιτρέπεται ή όχι η διπλή χρήση των χώρων; Από ότι γνωρίζω υπάρχουν αρκετοί σταθμοί που λειτουργούν και ως ΚΔΑΠ. Ευχαριστώ.

  1. Καλησπέρα και σ’ εσάς. Δεν επιτρέπεται η διπλή χρήση των χώρων και ορθώς η Περιφέρεια αρνείται την έκδοση άδειας. Εφόσον ξεκινήσατε πρόσφατα τη διαδικασία έκδοσης άδειας ΚΔΑΠ θα έχετε σύμβολο μηχανικό που μπορείτε να του απευθύνετε τέτοιες ερωτήσεις.

 7. Καλησπέρα σας
  θα ήθελα να με ενημερώσετε για το τι χρειάζεται για να ανοίξεις ένα κδαπ και ποιο είναι το κόστος αυτού.
  Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων

  1. Καλησπέρα σας,
   Μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό άρθρο προσεκτικά. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω στο επιχειρηματικό πλάνο ΚΔΑΠ σχετικά με το κόστος του. Το κόστος της έκδοσης άδειας λειτουργίας εξετάζεται ανά περίπτωση και εξαρτάται από πολλές παραμέτρους (αν απαιτείται άδεια αλλαγής χρήσης κλπ).

 8. Καλησπερα.Θα μπορουσα να επικοινωνησω στοπαραπανω τηλ απο Σουηδικο νουμερο;Αν οχι, υπαρχει αλλος τροπος επικοινωνιας μαζι σας;

 9. ΕΧΩ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΗ ΡΟΔΟ. ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΕ 2 ΒΑΡΔΙΕς. ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΙ ΕΩς ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΕΩΣ ΤΙΣ 10.00 ΤΟ ΒΡΑΔΥ. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΣΑΝ ΚΔΑΠ ΑΦΟΥ ΕΧΩ ΑΔΕΙΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΟΥ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΞΑΝΑΤΥΧΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ. ΤΕΛΙΚΑ ΜΠΟΡΩ Ή ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  1. Δεν επιτρέπεται μεικτή χρήση βρεφονηπιακού και ΚΔΑΠ. Φυσικά αν η περιφέρεια δέχεται να σας εκδώσει άδεια μπορείτε.

 10. Καλησπέρα. Είμαι νόμιμος εκπρόσωπος αθλητικού συλλόγου ταεκβοντο. Ο σύλλογος μας έχει προπονητήριο με άδεια λειτουργίας κλειστής αθλητικής εγκατάστασης χωρίς θεατές. Μπορούμε να ιδρύσουμε κδαπ που να ασχολείται μόνο με τον αθλητισμό;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *