Εκδοση Πιστοποιητικων Πυροπροστασιας

Το Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας είναι ένα από τα πλέον σημαντικά έγγραφα που απαιτούνται για την αδειοδότηση καταστημάτων και εκπαιδευτικών χώρων. Συνοπτικά, η διαδικασία έκδοσης ενός Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας έχει ως εξής :

  • Κατατίθεται μία μελέτη πυροπροστασίας (ενεργητική, παθητική ή και οι δύο ανάλογα με την περίπτωση του ακινήτου) ακολουθώντας το κατάλληλο  -κατά περίπτωση- Νομικό Πλαίσιο
  • Εγκρίνεται αυτή η μελέτη απο την Πυροσβεστική Υπηρεσία στην οποία υπάγεται το ακίνητο
  •  Υλοποιούνται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου ή της επιχείρησης τα μέτρα Πυροπραστασίας που προτείνονται στην εγκεκριμμένη μελέτη πυροπροστασίας
  • Κατατίθενται τα δικαιολογητικά για την έκδοση του Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας
  • Η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία ελέγχει τα δικαιολογητικά και εκδίδει το Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας

Δείτε περισσότερα σχετικά με τη μελέτη πυροπροστασίας και τα συνήθη μέτρα που προκύπτουν για ένα εκπαιδευτήριο ΕΔΩ

Έχοντας πολυετή εμπειρία στην αδειοδότηση καταστημάτων και εκπαιδευτικών χώρων, έχουμε διεκπεραιώσει την έκδοση σημαντινού αριθμού Πιστοποιητικών Πυροπροστασίας με υπευθυνότητα και σε σύντομο χρονικό διάστημα.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *