Αδειες Λειτουργιας

Διεκπεραιώνουμε με ταχύτητα και υπευθυνότητα τις δράσεις μηχανικού που απαιτούνται για την έκδοση Άδειας Λειτουργίας επαγγελματικών χώρων σε περιπτώσεις όπως:

Τα συνήθη δικαιολογητικά που απαιτούνται σε αρκετές από τις περιπτώσεις των αδειοδοτήσεων είναι:

  1. Βεβαίωση στατικής επάρκειας
  2. Αρχιτεκτονική αποτύπωση και χαρακτηρισμός χρήσης των χώρων
  3. Έκδοση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας
  4. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *